Hoppa till innehåll

Digitalguide

Glimmingehus är utrustat med unika digitalguider. Dessa kan lånas på Ipad i butiken, och sedan kan du som besökare uppleva den spännande historien om Nordens bäst bevarade medeltidsborg på ett helt nytt sätt.

Du lotsas genom källare, salar och kammare via berättelser och dramatiseringar, 3D-visualiseringar och faktarutor om till exempel byggnadsdetaljer. Du kan till exempel gå ner till borgköket och byta vy i plattan från hur det ser ut idag, till hur det kunde sett ut på medeltiden – med elden igång och köksredskapen på sina platser. Guiden har även syn- och teckenspråkstolkning, samt stöd för engelska, tyska och danska.

En surfplatta med digitalguiden uppe på skärmen hålls upp utomhus framför borgen så att skärmen täcker hela byggnaden utom taket.

Att besöka borgen med digitalguiden ger många infallsvinklar på Glimmingehus spännade historia. Foto: Mats Larsson, CC BY

En surfplatta visar borgens kök i 3D-modell, som det kan ha sett ut. Från en stång i taket hänger lökar, kyckling och skinka. En gryta hänger över en glödhärd.

Två viktiga rum i borgen har återskapats digitalt. Foto: Mats Larsson, CC BY