Hoppa till innehåll

Utställningen Borgfolk

Här möter du människor från fyra århundraden, som levt och verkat på Glimmingehus. Bland dem finns en fruktad kapare, tjänstefolk av alla de slag, och en kvinna som var mor till sexton barn.

Människorna du möter har alla på olika sätt haft nära koppling till borgen. Flera har ägt Glimminge, som gården kallades förr. Andra har arbetat åt ägarna som dörrsven, bryggerska, ladugårdsfogde eller stekare. En har till och med försökt att riva borgen!

I Borgfolk vill vi visa sidor av Glimmingehus som man sällan möter. Även om det kan skilja hundratals år, mellan oss och dem, så finns det ändå likheter. Med hjälp av samtida bilder, foton och arkeologiska föremål målar vi upp dessa fascinerande berättelser.

Utställningen Borgfolk med informationsskyltar på väggarna och fyra föremålsmontrar mitt i rummet. En stöttande pelare av trä i rummets mitt.

I Borgfolk möter du en rad spännande figurer ur Glimmingehus mångåriga historia. Foto: Peter Eskilsson, CC BY