Hoppa till innehåll

Lättläst om Glimmingehus

Här kan du följa med på en borgtur
med hjälp av bilder och lättlästa texter.

Borgen sedd ovanifrån från en drönare. En fyrkantig vallgrav omgärdar borggården, där även två av huslängorna syns. Till vänster gröna odlingsfält.

På platsen finns inte bara den fantastiska riddarborgen – här finns även längor från olika århundraden, vallgrav, park och en rekonstruerad bygghytta. Foto: Peter Eskilsson, CC BY

Glimmingehus

Borgen på Glimmingehus

kommer från medeltiden.

Den började byggas 1499.

Jens Holgersen och

Margareta Arvidsdotter

bodde i borgen med sina barn.

Jens och Margareta tillhörde adeln.

Adeln var den rikaste gruppen

i samhället på medeltiden.

 

Ingång till borgen

Bilden visar borgporten med trappan i bildens botten, samt porten i mitten med en stentavla ovanför.

Foto: Fanny Runeby, CC BY

Här kan man se ingången

och trappan till borgen.

Ovanför ingången sitter en stentavla.

Här kan man läsa att borgen

började byggas år 1499.

Texten och bilderna berättar

att Jens tillhörde släkten Ulfstand

och Margareta tillhörde

släkten Trolle.

 

Karnap

En utstickande utbyggnad högt upp på borgens yttervägg, precis under taket.

Karnap. Foto: Mats Larsson, CC BY

Högt ovanför ingången

finns ett karnap.

Ett karnap är en liten

utbyggnad på ett hus.

I karnapets golv finns ett hål.

Genom hålet kunde man

hissa upp saker till borgen.

Genom karnapets hål kunde man

också släppa ned saker på fienden.

 

Förstugan

Här ses förstugan med trappan upp till första våningen i bildens mitt. Till vänster ses den öppnade borgdörren.

Foto: Mats Larsson, CC BY

I förstugan kan man se trappan

som leder upp till första

våningen.

Här finns också två öppningar

som leder ned till källaren.

 

Skållhål

Bilden visar ett mörkt fyrkantigt skållhål i förstugans tak.

Foto: Mats Larsson, CC BY

I förstugans tak finns

ett fyrkantigt skållhål.

Genom skållhålet

kunde borgens soldater

hälla kokande vatten

på fienden.

 

Köket

Bilden visar en del av köket med en härdsten till vänster och en muröppning i mitten för eldning i hypokausten.

Foto: Mats Larsson, CC BY

I trappan ned till källaren

kan man se köket.

På golvet i köket finns rester

efter en köksspis.

 

Källare med brunn

Här ses kökskällaren med ingång till höger och brunn samt ugnsöppning till vänster.

Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

Till vänster i bilden

kan du se en brunn.

Här kunde människorna

som bodde i borgen

hämta vatten.

Till vänster kan du se

resterna efter bakugnar.

Här bakade människorna

som bodde i borgen bröd.

Bakom ugnarna ligger köket.

 

Bakugnar

Här ses kökskällaren med pelare till höger och i mitten köksutrymmet.

Foto: Mats Larsson, CC BY

Till vänster kan du se

resterna efter bakugnar.

Här bakade människorna

som bodde i borgen bröd.

Bakom ugnarna ligger köket.

 

Spiskällaren

Bilden visar spiskällaren med kullerstensgolv och en fönsternisch. Mot väggen står stenlämningar från borgen.

Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

I spiskällaren förvarade man

mat och dryck.

Spiskällaren bestod av två rum.

Öppningen till det andra rummet

ser du till vänster.

 

Första trappan

Här ses trappan upp till första våningen med lyktor. I bildens mitt ses ett fönster.

Foto: Mats Larsson, CC BY

Trappan leder upp till

borgens första våning.

I trappan finns skottgluggar

i väggar och tak.

Genom skottgluggarna kunde

man skjuta på fienden.

 

Förstugan och vildmannen

Här ses förstugan med murstock i tegel till vänster, välvt tak och statyn av vildmannen i hörnet.

Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

På första våningen finns

ytterligare en förstuga.

Här finns en skorsten av

rött tegel.

I hörnet står vildmannen

en staty av sten.

Vildmän var kända

sagofigurer i det

medeltida Europa.

 

Borgstugan

Här visas borgstugan vars valv går ner i en pelare med bordskiva i mitten. Längs väggarna går bänkar och golvet är av trä.

Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

Borgstugan användes som

mötesrum och personalrum.

Här finns en pelare och

ett åttkantigt stenbord.

 

Herregemaket

På bilden ses ett medeltida rum i borgen helt byggt i sten. I mitten finns en spis, till vänster en portal och till höger en fönsternisch med sittplatser.

I herregemaket tros borgherren Jens Holgersen ha residerat. Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

Herregemaket användes som

sovrum och vardagsrum

för Jens Holgersen.

I rummet finns en spis

som användes till att

värma upp rummet.

 

Stugkammare

Här ses herregemakets kammare tunnvalv och fönsternisch med sittplats. Till höger står en kista.

Foto: Mats Larsson, CC BY

Intill herregemaket ligger

en stugkammare.

Stugkammaren användes som

förråd.

Här fanns en öppning till

en toalett.

I väggen finns det skottgluggar.

Här kunde man skjuta på

fienden.

 

Andra trappan

Här ses trappsteg mellan första och andra våningen. På väggen sitter ett räcke och det står ett par lyktor i trappan.

Foto: Mats Larsson, CC BY

Trappan leder upp till

borgens andra våning.

På grund av brist på plats

är trappstegen här extra

höga.

 

Stora salen

Här ses en del av stora salen med en gobeläng på väggen och bänk undertill. I taket ses träbjälkar.

Foto: Jonas Thunberg, CC BY

På medeltiden var salen

uppdelad i olika rum.

Det största rummet

användes som festlokal.

De mindre rummen användes

som gästrum och förråd.

 

Spis

Här ses överstycket på spisen i stora salen med reliefer. De föreställer en vapensköld omgiven av trädgrenar.

Foto: Mats Larsson, CC BY

I stora salen finns en spis.

Spisen användes till att

värma upp ett hörnrum.

Spisen är dekorerad med

Ulfstands släktmärke.

 

Frustugan

Bilden visar frustugan med en spis till vänster och till höger om en fönsternisch med sittplats, Taket är välvt.

Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

Frustugan användes som

sovrum och vardagsrum

för Margareta Arvidsdotter.

I fönstrens öppningar finns det

bänkar av sten att sitta på.

 

Kämpatavlan

Här visas en fönsternisch med vask i botten och sittplats till höger. Till vänster en före detta bordsskiva med bild och text.

Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

I frustugans vägg finns det

en inmurad sten.

Stenen kallas för Kämpatavlan.

Från början användes den

åttkantiga stenen som trädgårdsbord.

 

Portal av sten

Bilden visar ett portalöverstycke i sten med växtornamentik.

Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

I frustugan finns det en

vackert dekorerad portal

av sten

som leder in till stugkammaren.

 

Stugkammare

Bilden visar ett långsmalt rum i borgen med tegelvalv. Längs långsidorna står möbler som kista, bänk och stol.

Foto: Mats Larsson, CC BY

Intill frustugan ligger en stugkammare.

Rummet fungerade som förråd.

Rummet saknar puts på

väggar och tak.

Därför kan man se det röda teglet.

Kanske har det aldrig funnits

någon puts här

eller så har det lossnat

och trillat ned.

 

Trappan till skytteloftet

Här ses trappuppgången på skytteloftet i trä. Till höger ses ingången till karnapen.

Foto: Fredrik Nihlén, CC BY

En trätrappa från stora salen

leder upp till skytteloftet.

Till höger kan man se

öppningen till borgens karnap.

 

Skytteloftet

Bilden visar ett avlångt våningsplan i borgen med trägolv och trätak med bjälkar. Längs stenväggarna finns djupa fönsteröppningar.

Glimmingehus skytteloft. Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

Vi vet inte vad skytteloftet

användes till på medeltiden.

Senare användes våningen

till försvar och förråd.

 

Fönsteröppning

Bilden visar en fönsternisch med två sittplatser av sten. Ovanför ses del av takstolens bjälkar.

Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

Skytteloftet har många fönsteröppningar.

Öppningarna kunde användas

som skottgluggar för kanoner.

 

Vinden

Här ses vinden i längsgående riktning med takstolskonstruktionen.

Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

Högst upp i borgen

finns vinden.

Vinden användes under

medeltiden som förråd.

En del av träbjälkarna

på vinden är mycket

gamla.

De är från medeltiden.

Trä som finns inomhus

där det är torrt

kan hålla mycket länge.