Hoppa till innehåll

Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk

Glimmingehus ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk medan besöksverksamheten bedrivs av Riksantikvarieämbetet.

Glimmingehus ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk, en central förvaltningsmyndighet under regeringen. Det är instansen uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i statens ägo, så att de finns kvar till kommande generationer.

Besöksverksamheten på Glimmingehus bedrivs av Riksantikvarieämbetet, den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Glimmingehus utgör en av sex enheter under Museiavdelningen.