Hoppa till innehåll

Borgvisningar

Följ med på en exklusiv visning och ta del av borgens spännande historia. Välj bland våra temavisningar eller skärddarsy din egen utifrån ett tema som passar just din klass.

Oavsett om ni väljer ett eget tema eller någon av våra visningarna nedan så fungerar en temavisning bäst om denna i förväg förankrats och förberetts hos elever och medföljande personal.

Målet är att så långt som möjligt förklara svåra ord när sådana används och anpassa ordval till elevernas ålder och kunskaper. Vill du ändå förbereda eleverna så hittar du en ordlista här.

Skolvisningar är gratis, men måste förbokas.

Borgvisning

Följ med på en visning och ta del av borgens spännande historia. Våra guider berättar och levandegör vardagslivet i en skånsk borg. Hur såg livsvillkoren ut för de kvinnor och män som bott och arbetat på Glimmingehus i äldre tider?

Målgrupp: Årskurs 1–9 och gymnasiet
Tid: Ca 50 minuter
Antal: Max 35 elever

Hur vet vi det? – Om historiska källor

I våra livesända lektioner har vi noterat intresset för filmen om historiska källor. Ofta får vi frågor från eleverna på visningarna av karaktären – Hur vet ni det? – Därför har vi tagit fram ett skolprogram i detta ämne.

Vi inleder visningen med att introducera ämnet. Därefter delas klassen in i grupper för att utifrån historiska källor lösa en rad mysterier om Glimmingehus. Givet­vis finns vi till hands om ni behöver stöd. När barnen är färdiga får de göra varsin redovisning.

Den andra delen består av en lekfull visning i borgen. Under den dyker an­tingen den ifrågasättande Kjell Kritik upp, eller hans likasinnade vän Inga Vet. Klassen får då ta ställning till vad som verkar troligast.

Målgrupp: Passar årskurs 4-6
Tid: Ca 120 min
Antal: Max 30 elever

1600-talsvisning

Läser ni om 1600-talet ? Följ då med på en spännande vandring där vår guide, i tidstypiska kläder, berättar och levandegör vardagslivet på Glimmingehus.

Vem levde här på 1600-talet och hur såg det ut? Och vad var det egentligen som hände på Glimmingehus år 1676, det år då borgen skulle rivas?

Målgrupp: Från årskurs 4 till gymnasiet
Tid: Ca 50 minuter
Antal: Max 35 elever

Barnen på Glimmingehus

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om barnens historia.

Under visningen lyfter vi fram barnens historia och barnens vardagsliv med betoning på medeltiden och med utgångspunkt från Glimmingehus. Vi lyfter också fram och pratar om vad det är för historiska källor som kan berätta om barnens levnadsvillkor.

Målgrupp: Årskurs 1–9 och gymnasiet
Tid: Ca 50 minuter
Antal: Max 35 elever

Sägenvisning

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om Glimmingehus historia med utgångspunkt från spännande sägner. Här kan man få höra historier om jättar, svarta spökhundar, svartråttor, underjordiska gångar och farliga hönor.

Vi tittar också närmare på begreppet sägner och lyfter fram deras roll och funktion nu och i äldre tider.

Målgrupp: Årskurs 1–9 och gymnasiet
Tid: Ca 50 minuter
Antal: Max 35 elever

Eget förslag på temavisning?

Vi håller gärna visningar på olika tema och perspektiv, exempelvis sägner, ekonomi, försvar, manligt-kvinnligt, barnperspektiv och byggnadshistoria. Man kan också välja att titta närmare på speciella perioder ur Glimmingehus historia. Hör av er till oss om era tankar och idéer!

Kontakt:
Kulturmiljöpedagog Fredrik Nihlén
E-post: fredrik.nihlen@raa.se Mobil: 072-7026567

Pedagog och marknadsförare Mats Larsson
E-post: mats.larsson@raa.se Mobil: 072-7026065