Hoppa till innehåll

Livesändning för skolor

Gör som många skolor redan gjort, boka en livesändning och ta del av Glimmingehus spännande historia direkt i klassrummet.

Lektion om medeltiden

Med Glimmingehus som utgångspunkt, får ni med en medeltidsexpert undersöka den dåtida människans livsvillkor – för såväl adel som tjänstefolk. Vi upptäcker borgen i 3D och ser en temafilm. Filmerna är förankrade i läroplanen och tar upp ämnen som livsvillkor, religion och historiska källor. Efteråt svarar vi på elevernas frågor kring temat och vi ställer också frågor till er. 

Vi avslutar med en allmän frågestund om medeltiden och Glimmingehus. Inför den förbereder ni ett antal frågor om vardagsliv och livsvillkor för barn, män och kvinnor. Vi svarar på så många frågor som tiden räcker till. Frågestunden kan också ersättas av ytterligare en film. 

Det finns fem filmer att välja bland från Glimmingehus Youtube-kanal: 

  1. Att leva på medeltiden
  2. Från asatro till Martin Luther
  3. Skolan på medeltiden
  4. Hansan & Norden på medeltiden
  5. Sjukdomar på medeltiden

Målgrupp: Årskurs 4–6
Tid: 60 min
Plattform: Zoom

Ett tips är att ni i förväg tittar på vår introduktionsfilm om Glimmingehus. Filmen ger en sammanfattning av platsens historia och sätter in den i sitt sammanhang.

Hur vet vi det? – Om historiska källor

Ett enkelt, roligt och lärorikt sätt om hur kunskap blir till och används! Vi utgår från temat medeltidens matkultur med Glimmingehus som exempel för att lyfta fram de olika källorna.

Borgens uppförare, den mäktige Jens Holgersen och hans hustru, den svenska adelskvinnan Margareta Arvidsdotter och deras barn är på väg hem från Visborg slott på Gotland. Förberedelser är i full gång på Glimmingehus inför deras ankomst – bland annat med maten som skall serveras. Vad åt Margareta och Jens och hur gick en måltid till?

Med hjälp av film, bilder och en digital 3D-modell av Glimmingehus, visar vi material som arkeologiska föremål, samt skrift- och bildkällor, och diskuterar hur dessa skulle kunna användas för att svara på frågan.

Målgrupp: Årskurs 4–6
Tid: 60 min
Plattform: Zoom

Medeltidens dräktmode – Om historiska källor

Redan i det medeltida Europa utvecklades olika typer av dräktmode och det gällde inte bara kläder, utan också smycken, skor, frisyrer och kroppsideal. Med detta spännande ämne som utgångspunkt, får eleverna öva i att kritiskt granska olika typer av historiska källor.

Övningen består av två delar – en där du tillsammans med eleverna arbetar med de olika källorna, och en som vi kör tillsammans via en livesändning med en pedagog från Glimmingehus.

Under livesändningen bidrar vi med kommentarer och frågor kring elevernas redovisning och resultat. Avslutningsvis sammanfattar vi resultaten och vad vi lärt oss.

Målgrupp: Årskurs 7-9
Tid: 60 min
Plattform: Zoom