Hoppa till innehåll

Ordlista till borgvisning

Här följer en ordlista som kan vara bra att känna till för lärare och elever inför besöket på Glimmingehus.

Sammanställningen är en lista över ord som används av vår personal i samband med guidade turer i borgen. Alla dessa ord används självklart inte under en och samma visning. När det gäller ordval anpassar vi oss självklart efter gruppens ålder och språkkunskaper. Målet är att så långt som möjligt förklara svåra ord, när sådana används.

Armborst
Vapen som man kan skjuta pilar med. Med hjälp av en avtryckare kunde man skjuta iväg pilen.

Armborst. Foto: Armémuseum, DigitaltMuseum CC BY

 

 

Belägring
Att omringa en fiendes stad eller borg för att försöka tvinga dem till att ge upp.

Brygghus
Ett rum eller ett hus där man tillverkade öl.

Bryggerska
En kvinna som var anställd för att tillverka öl.

Byggmästare
En person som var chef över byggandet av en byggnad, exempelvis på en borg.

Dendrokronologi
”Årsringsdatering”, en dateringsmetod där man mäter åldern, på till exempel gamla hus, med hjälp av träets årsringar.

Fällgaller
Ett galler av trä och järn som kunde släppas ned vid ingången till en borg, för att hindra fienden att ta sig in.

Gästabud
Finare fest med många gäster.

Hakebössa
Skjutvapen som hade en speciell hake. Bössans hake fästes vid en trästock. Detta gjorde man för att fånga upp den kraftigt bakåtriktade rörelse, som uppstod vid skjutning.

Hemlighus
Toalett.

Hypokaust
Ett centralvärmesystem, där man sprider varmluft via rör i husets väggar (jämför ordet ”varmluftssystem” nedan).

Jätte
Ett väsen inom folktron. Ofta stor och stark.

Kalksten
En bergart som består av ett ämne som kallas för kalkspat (kalcit). Innehåller ofta fossil efter forntida växter och djur. Förekommer i borgen på Glimmingehus i olika färger och nyanser.

Kapell
Ofta en mindre kyrkobyggnad som användes för gudstjänster. Kan också vara ett kyrkligt rum eller byggnad i en borg.

Karnap
En balkongliknande utbyggnad på ett hus. Karnapen vilar ofta på ett stöd, som skjuter ut från husväggen.

En utstickande utbyggnad högt upp på borgens yttervägg, precis under taket.

Karnap. Foto: Mats Larsson, CC BY

Katolik
Medlem i den katolska kyrkan. Katolska kyrkan utgör en del av kristendomen och har påven som sin högsta ledare.

Kista
Avlång och fyrkantig låda med tillhörande lock. Användes till förvaring av kläder och värdefulla saker.

Kryssvalv
En typ av välvt tak som täcker ett rum. Ofta murat i tegel.

Ljusglugg
En liten öppning i väggen som släpper in dagsljus.

Länsherre
En chef som styrde över ett län och tillhörande slott.

Medeltid
En tidsperiod som sträcker sig från 1000-talet och fram till början av 1500-talet.

Mjöd
En alkoholhaltig dryck som tillverkas av bland annat honung, vatten och kryddor.

Portal
En dekorerad port eller ingång.

Riddare
Titel och benämning på en man som tillhörde adeln, en rik samhällsgrupp under medeltiden. När kungen kallade var riddaren skyldig att ge sig ut i strid med rustning, vapen och häst.

Sandsten
En bergart som består av sammanbunden sand. Sandkornen består främst av kvarts. Förekommer i färgerna grå, gul och röd.

Skamstock
I äldre tider fick folk ibland sitta i en skamstock för att skämmas över något som de hade gjort. Den straffade fästes i hål med fötterna eller händerna.

En man i medeltidsdräkt fastlåst i skamstocken på borggården. Han sitter fast med händer och huvud i stocken av trä. Han har bruna byxor och svart mössa.

På borggården kan man pröva hur det var att sitta fastlåst i skamstocken till allmän beskådan. Foto: Mats Larsson, CC BY

Skottglugg
En öppning som man kan skjuta igenom på fienden.

Skållhål
Ett hål i taket som man kunde skjuta igenom eller hälla ned heta vätskor ifrån, på en anfallande fiende.

Släktvapen
En symbol för en släkt. Består bland annat av ett speciellt märke/symbol på en sköld.

Vapensköld krönt av en rustningshjälm, hugget i sten, på en vägg.

Släktvapen. Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

Stenhuggare
En person som tillverkar stenskulpturer eller hugger till stenblock för husbygge.

Sädesmagasin
Ett förråd där man förvarar säd, exempelvis korn och råg.

Sägen
En sagoliknande berättelse. Till skillnad mot en saga påstår ofta berättaren att sägnen är en sann historia.

Tunna
En rund behållare av trä. På medeltiden förvarade man ofta mat och dryck i tunnor.

Utslagsvask
En vask där man hällde ut smutsvatten.

Vallgrav
En bred fördjupning i marken som omger exempelvis en borg. En vallgrav är ofta fylld med vatten.

Borgen tornar upp sig i mitten av bilden och framför syns tydligt vallgraven , med en bro över till borgen.

Vallgrav. Foto: Bengt A Lundberg, CC BY

Vapensköld
En sköldformad yta, som innehåller en symbol, ett så kallat vapenmärke.

Vapenmärke
En symbol på en vapensköld.

Varmluftssystem
Rör i väggar och tak som innehåller varmluft och som används till att värma upp en byggnad (jämför ordet ”hypocaust” ovan).

Vildman
En påhittad varelse (väsen) som ofta har avbildats som en naken, hårig och skäggig man. Ofta beväpnad med en träklubba.

Vindbrygga
En bro som man kunde hissa upp för att hindra att en fiende kunde ta sig in i borgen.

Väggbonad
Ett vackert tyg som man hängde på väggen.

Vävd väggbonad föreställande människor som trampar vindruvor.

Detalj av en väggbonad. Foto: Mats Larsson, CC BY